Zapytanie ofertowe

Prześlij zapytanie ofertowe

Data zakończenia oferty:
Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez administratora danych osobowych stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań, nr KRS 0000274263, tel. kontaktowy 791 354 426, mail kontaktowy biuro@piap-org.pl w celach związanych z realizacją powyższego zapytania, a także w celach marketingowych wobec reprezentowanej przeze mnie firmy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym członkom stowarzyszenia Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą w Poznaniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań, nr KRS 0000274263, tel. kontaktowy 791 354 426, mail kontaktowy biuro@piap-org.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją powyższego zapytania, a także w celach marketingowych wobec reprezentowanej przeze Panią/Pana firmy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.
3. podanie danych ma charakter dobrowolny. Pania/Pana dane osobowe będą przekazywane innym członkom stowarzyszenia w celu realizacji powyższego zapytania. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom niż członkom stowarzyszenia do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
5. Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak (np. poczta, DHL,DPD,UPS, biuro rachunkowe, biuro prawne).
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
NIP: 5222842937
REGON: 140900028
KRS: 0000274263
Sąd rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego