Aktualności:

03 March 2008

2008-03-03 Już za dwa tygodnie ruszaję… Mię™dzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Euro-Reklama OUTDOOR EXPO 2008

Tegorocznę… ofertę™ wystawców obejrzę… tysię…ce profesjonalnych zwiedzaję…cych z kraju i zagranicy. Zarówno organizatorzy, jak i wystawcy przygotowuję… dla nich liczne atrakcje, obejmuję…ce pokazy, warsztaty, prezentacje nowoś›ci oraz konkursy. W ramach targów już po raz trzeci odbę™dzie się™ mię™dzy innymi prestiżowy konkurs dla branży ekspozytorów PoS SuperstarPOLAND, organizowany przez wydawnictwo Display Verlags GmbH oraz Mię™dzynarodowe Targi Poznaś„skie.
11 marca 2008 roku, w dniu poprzedzaję…cym targi OUTDOOR EXPO, odbę™dzie się™ II Konferencja z cyklu Akademia Zarzę…dzania Barwę…, organizowana przez wydawnictwo Polski Drukarz oraz MTP. Konferencja bę™dzie poś›wię™cona zagadnieniom zwię…zanym z kontrolę… barwy przy produkcji materiałów reklamowych, które powstaję… z wykorzystaniem zarówno druku cyfrowego, jak i offsetu oraz sitodruku. Uzupełnieniem konferencji bę™dzie sesja warsztatowa, która odbę™dzie się™ 12 marca, na stoisku wydawnictwa Polski Drukarz.
W pierwszym dniu targów Euro-Reklama OUTDOOR EXPO 2008, tj. 12 marca, odbę™dzie się™ seminarium pt. "Magia WIELKIEGO FORMATU. Omówienie najnowszych rynkowych tendencji w cyfrowym druku wielkoformatowym", organizowane przez firmę™ Hewlett-Packard. Wś›ród prelegentów wystę…pię… m. in. Simon Goldsack (HP ColorSpan) oraz Lucien Moons (HP Graphics Arts Marketing Manager CEEE).
Wiele atrakcji dla zwiedzaję…cych przygotowuje jak co roku wydawnictwo European Media Group – wydawca czasopism VISUAL COMMUNICATION i PRINT & PUBLISHING. Wydawnictwo zaprezentuje zaawansowane rozwię…zania w zakresie komunikacji wizualnej oraz najnowsze narzę™dzia poligraficzne i reklamy out-of-home. Na stoisku bę™dzie można zobaczyę‡ tablice diodowe, ekrany bezszwowe oraz lokalnę… sieę‡ digital signage przygotowane przez partnerów wydawnictwa - firmy Trias i GIG. Oprócz tego cyklicznie odbywaę‡ się™ bę™dę… nietypowe pokazy aplikacji samochodowych, połę…czone z elementem rywalizacji, także wś›ród publicznoś›ci. Jak zapewnia firma Hesperus, nie ladę… niespodziankę… bę™dę… również oklejane pojazdy! Z kolei niespotykane formy i futurystyczne kształty pokaże Studio 55 i drukarnia PrintCenter. śę…czę…c techniki druku na tekstyliach oraz pneumatyczne figury ekspozycyjne, obie firmy wyeksponuję… całe bogactwo tej formy komunikacji o charakterze zewnę™trznym, jak i wewnę™trznym.

powrót do listy