Aktualności:

FILTRY: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
29 września 2010

2010-09-29 Sukces gifts exclusive

W dniach 14-15 wrześ›nia odbyły się™ ekskluzywne targi gadżetowe. Był to pierwszy tego typu projekt w Polsce wyróżniaję…cy się™ formułę… i podejś›ciem do organizacji targów. Liderzy rynku artykułów promocyjnych, setki nowoś›ci na okres ś›wię…teczny, rzesze zwiedzaję…cych i niepowtarzalna atmosfera - tak w skrócie można podsumowaę‡ gifts exclusive.
Pomysłodawcę… i organizatorem targów była katowicka spółka Promo Gifts, właś›ciciel wyszukiwarki giftsonline.pl


zobacz więcej
29 września 2010

2010-09-29 Orientgift Polska partnerem akcji DAWCA.PL

Orientgift Polska od poczę…tku swojej działalnoś›ci bardzo chę™tnie wspiera akcje charytatywne i dobroczynne oraz kampanie społeczne. Firma od wielu lat współpracuje z Wielkę… Orkiestrę… śšwię…tecznej Pomocy. W tym roku Orientgift Polska wspiera także projekt Dawca.pl popularyzuję…cy ś›wiadome dawstwo narzę…dów. To jedno z najważniejszych działaś„ podejmowanych przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych w cię…gu ostatnich lat. Jako partner akcji Orientgift Polska wykonało opaski silikonowe na rę™kę™ z logo projektu, propaguję…ce głównę… ideę™ kampanii. Zachę™camy wszystkich do zapoznania się™ z programem ś›wiadomego dawstwa narzę…dów na stronie www.dawca.pl. Okażcie Paś„stwo dobrę… wolę™ - wypełnijcie oś›wiadczenie.


zobacz więcej
28 września 2010

2010-09-28 Nowi członkowie wspieraję…cy PIAP

Agencja Brandfathers and Sons oraz Marketingowiec.pl to nowi członkowie wspieraję…cy Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Agencja Brandfathers and Sons w ramach członkostwa wspieraję…cego zaprojektowała bilboardy kampanii „Gadżet - skutecznym noś›nikiem reklamy" , która miała miejsce w pierwszej połowie wrześ›nia na ulicach Warszawy oraz Lublina.
Portal Marketingowiec.pl z kolei przygotował dla członków PIAP 35% zniżkę™ na reklamę™ w serwisie, oraz umożliwi PIAP-owi publikację™ informacji prasowych w portalu, jak również wesprze kampanię… bannerowę… i mailingowę… różnego rodzaju projekty przygotowane przez PIAP
- mówi Katarzyna Wojniak Sekretarz Zarzę…du Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

 


zobacz więcej
28 września 2010

2010-09-28 Nowa siedziba RITF advnet Sp z o.o.

Od dnia 20.09.2010 firmy RITF advnet Polska Sp. z o.o. i RITF Media Polska Sp z o.o. zmieniły swoję… siedzibę™. RITF zaprasza Paś„stwa do nowego biura mieszczę…cego się™ pod adresem:
05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 164 .Zmianie ulegaję… również numery telefonów stacjonarnych.
Aktualne numery to: tel.: 22 43 41 850 (do 59),fax: 22 43 41 851
Dane rejestrowe i fakturowe pozostaję… aktualne do stycznia 2011 r.


zobacz więcej
27 września 2010

2010-09-27 Swojskie klimaty reklamy

Wraz z poczę…tkiem wrześ›nia miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Firma Macma Polska oraz Easy Gifts i TEXET połę…czyły siły, aby stworzyę‡ wyję…tkowy event - cykl imprez pod hasłem SWOJSKIE KLIMATY REKLAMY. Spotkania odbyły się™ w czterech miastach: Krakowie, Poznaniu, Sopocie i Warszawie. Każde z nich zlokalizowane zostało w tradycyjnej, staropolskiej karczmie. Wzi꙳o w nich udział blisko 500 osób z ponad 200 agencji reklamowych. Imprezy te połę…czyły przyjemne z pożytecznym. Uczestnicy mieli bowiem okazję™ obejrzeę‡ nowoś›ci ze ś›wię…tecznych katalogów wszystkich trzech organizatorów, a także spróbowaę‡ tradycyjnych przysmaków polskiej kuchni.


zobacz więcej
21 września 2010

2010-09-21 Chocolissimo w nowej odsłonie

Firma MM Brown Polska - właś›ciciel marek Chocolissimo i ChocoTelegram zaproponowała zupełnie nowy wizerunek swoich produktów.Zmiany rozpocz꙳y się™ od nowego logo Chocolissimo - które pojawiło się™ już na stronie, w katalogu i na produktach. Najnowszy katalog z ofertę… na rok 2010 i 2011 zawiera odś›wieżone graficznie znane już zestawy oraz mnóstwo zupełnie nowych produktów - niedostę™pnych dotę…d na rynku polskim.
Firma od wielu lat zajmuje się™ produkcję… i sprzedażę… ekskluzywnych upominków firmowych
z najwyższej jakoś›ci czekolady. Eleganckie drewniane szkatułki z pralinkami, czekoladowe telegramy z indywidualnę… treś›cię… , czy figurki z belgijskiej czekolady to kilka najbardziej rozpoznawalnych produktów MM Brown. Szeroki wachlarz możliwoś›ci personalizacji opakowaś„ oraz wygodne warunki dostaw sprawiaję…, że produkty Chocolissimo cieszę… się™ uznaniem wielu znanych Firm.


zobacz więcej
20 września 2010

2010-09-20 PIAP na targach gifts exclusive

Polska Izba Artykułów Promocyjnych wzi꙳a udział w targach gifts exclusive, które odbyły się™ w dniach 14-15 wrzesieś„ 2010 roku w warszawskim klubie Space. Izba dzię™ki uprzejmoś›ci organizatorów targów otrzymała stoisko, na którym wszyscy zainteresowani mogli zaczerpnę…ę‡ informacji na temat stowarzyszenia.Podczas pierwszego dnia targów odbyło się™ spotkanie Zarzę…du PIAP, na którym przedyskutowano najważniejsze kwestie dotyczę…ce PIAP, a mianowicie podsumowanie kampanii Gadżet skutecznym noś›nikiem reklamy, która odbyła się™ na ulicach Warszawy i Lublina w dniach od 1-15 wrześ›nia 2010 roku, przedyskutowano również temat badaś„ branży artykułów promocyjnych z poziomu dystrybucji, które zostanie przeprowadzone do koś„ca bieżę…cego roku, jak również poruszono kwestię™ organizacji imprezy PIAP, która co roku odbywa się™ podczas drugiego dnia targów RemaDays.


zobacz więcej
17 września 2010

2010-09-17 Polska strona internetowa firmy Trober

Firma Trober Polska stworzyła specjalnie dla działu reklamowego polskę… stronę™ internetowę…
www.trober-polska.pl, na której zamieszczone zostały wszystkie dostę™pne produkty firmy wraz z dokładnymi opisami oraz wymiarami. Firma zachę™ca do  zapoznania się™ z  bieżę…cym asortymentem, który uaktualniany jest z dnia na dzieś„. W odróżnieniu do poprzednich stron internetowych nie jest potrzebny kod dostę™pu, by moc zapoznaę‡ się™ z asortymentem firmy.


zobacz więcej
03 września 2010

2010-09-03 Billboardowa ofensywa giftsonline.pl

1 wrześ›nia wystartowała nowa kampania reklamowa giftsonline.pl - pierwszej w Polsce wyszukiwarko-porównywarku artykułów promocyjnych. Po raz kolejny wortal się™gnꅳ po narzę™dzia z półki out of Home. Tym razem billboardowi ofensywa odbywa się™ udziałem przedstawicieli dostawców biorę…cych udział w targach gifts exclusive 2010. Po sukcesie poprzedniej kampanii, właś›ciciel serwisu giftsonline.pl - katowicka spółka Promo Gifts, w kolejnej odsłonie ponownie inwestuje w działaniach out of home. Promocję™ Portalu przeniesiono wprost na ulice Warszawy.


zobacz więcej
02 września 2010

2010-09-02 PIAP na targach gifts exclusive

Polska Izba Artykułów Promocyjnych już za niecałe dwa tygodnie bę™dzie miała swoje stoisko na targach gifts exclusive organizowanych w dniach 14-15 wrzesieś„ 2010 roku w warszawskim klubie Space.
Planujemy podczas targów aktywnie pozyskiwaę‡ nowych członków, jak również przedstawię‡ wszystkim zainteresowanym projekt kampanii „Gadżet skutecznym noś›nikiem reklamy", która wystartowała poczę…tkiem wrześ›nia 2010 roku. Podczas drugiego dnia targów o godzinie 10.15 planowana jest ś›niadanie prasowe - spotkanie z dziennikarzami, maję…ce na celu podsumowanie całej kampanii .Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich Członków PIAP do odwiedzenia nas podczas targów gifts eclusive, jak również agencje reklamowe do odwiedzenia stoisk wystawców- mówi Katarzyna Wojniak Sekretarz Zarzę…du PIAP.


zobacz więcej

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next »