Aktualności:

FILTRY: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
22 października 2009

2009-10-22 GADŻETY MIEJSKIE

Warszawa promuje dobre wzornictwo.
Stolica potrzebuje dobrych projektów i promocji wysokiej klasy. Miasto Stołeczne Warszawa, szukaję…c dobrych wzorów, przeprowadza konkursy na upominki promuję…ce stolicę™. Zachę™ca w ten sposób młodych projektantów do tworzenia nowych i oryginalnych pamię…tek. Jako mecenas dobrego wzornictwa
i kreatywnych pomysłów nadsyłanych na konkursy, chce pomóc projektantom także w produkcji stworzonych przez nich wzorów.


zobacz więcej
21 października 2009

2009-10-21 GIFTS GALLERY

Jak podały firmy maję…ce ekspozycję™ w Gifts Galery w gronie których znajduję… się™ także Człokowie PIAP: Easy Gifts, Macma Polska i Orcas Polska, już ponad 100 agencji reklamowych odwiedziło powstałe w sierpniu br. unikalne miejsce spotkaś„.
Firmy zapraszaję… do odwiedzenia Najbogatszej Wzorcowni i Wypożyczalni Artykułów Reklamowych w Polsce.


zobacz więcej
21 października 2009

2009-10-20 Zmiany w PIAP

Zarzę…d Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych zreorganizował pracę™ stowarzyszenia rezygnuję…c tymczasowo z funkcji dyrektora generalnego. Utworzone stanowisko Sekretarza Zarzę…du obj꙳a Katarzyna Wojniak, współpracuję…c z Izbę… w oparciu o zewnę™trznę… obsługę™ agencyjnę….


zobacz więcej
19 października 2009

2009-10-19 Współpraca z CZD

Witam serdecznie,zwracam się™ do Paś„stwa z pytaniem, czy ktoś› z członków PIAP nie zechciałby nawię…zaę‡ współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka. Potrzebujemy wsparcia w produkcji gadżetów z logo CZD.


zobacz więcej
09 października 2009

2009-10-09 Nowa japoś„ska linia produkcyjna smyczy w Gift Star

Firma Gift Star uruchomiła kolejnę… japoś„skę… linię™ produkcyjnę… smyczy metodę… sublimacji. Najnowsze urzę…dzenia podnoszę… systematycznie wydajnoś›ę‡ produkcji oraz poprawiaję… jakoś›ę‡.


zobacz więcej
09 października 2009

2009-10-09 Fortress dla Wydawnictwa KDC.

Miłoś›nicy ksiꅿek, bę™dę…cy Klientami Wydawnictwa KDC (Klub Dla Ciebie), znów dostanę… prezenty. Wydawnictwo przygotowało jesiennę… akcję™ promocyjnę… dla 65 tys. Klientów, którzy dokonaję… zakupów. Przy zamówieniu ksiꅿek z katalogu o danej wartoś›ci, dołę…czony zostanie gadżet reklamowy. Dostawcę… produktu promocyjnego jest Fortress Gifts, lider w realizacji wielkowolumenowych promocji gadżetowych dla firm.


zobacz więcej
06 października 2009

2009-10-06 PIAP PATRONUJE PIONIERSKIEJ KAMPANII

Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) obj꙳a patronatem pionierskę… kampanię™ artzkułów pronmocyjnych.


zobacz więcej
14 września 2009

CiTRON opatentowal smycz bizuteryjnę… L4

Urzad Patentowy RP na podstawie art. 111 ustawy Prawo własnoś›ci przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z pózn. zm.) przyznał firmie CiTRON wzór patentowy na smycz bizuteryjnę… L4.


zobacz więcej
17 sierpnia 2009

2009-08-10 SPRZEDAWAę† ZAWSZE! Projekt szkoleniowy Promo Gifts 2009

Pozyskanie ś›rodków unijnych z Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka dało firmie Promo Gifts możliwoś›ę‡ przeprowadzenia trzydniowych szkoleś„ sprzedażowych dla przedstawicieli branży reklamowej.


zobacz więcej
30 lipca 2009

2009-07-30 Zmiany na stanowisku dyrektora zarzę…dzajacego

Z dniem 31 lipca konczy się™ współpraca pomię™dzy Edytę… Czerwiś„skę…, zatrudnionę… na stanowisku dyrektora Zarzę…dzaję…cego biura a Polskę… Izbę… Artykułów Promocyjnych. Decyzja w czyje rę™ce zostanie powierzone zarzę…dzanie bieżę…cymi sprawami PIAP zapadnie jeszcze w sierpniu.


zobacz więcej

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next »