Aktualności:

FILTRY: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
14 lipca 2010

2010-07-14 Sagaform na ś›wię™ta

Upominki na ś›wię™ta - Sagaform w tej kwestii jest bezkonkurencyjna. Innowacyjne, ciekawe, pię™knie wykonane. To prezenty, które chciałbyś› zatrzymaę‡ dla siebie. Obdarowywanie nimi to prawdziwa przyjemnoś›ę‡. W tym roku Texet Poland - dystrybutor marki Sagaform na rynku b2b, zaproponował produkcję™ specjalnę…, personalizowane upominki tej marki. Z ofertę… można bę™dzie zapoznaę‡ się™ od pię…tku za poś›rednictwem strony internetowej www.sagaform.com.pl, lub kontaktuję…c się™ z przedstawicielami handlowymi firmy Texet Poland.
Marka Sagaform dostę™pna jest w najlepszych agencjach reklamowych.


zobacz więcej
09 lipca 2010

2010-07-09 Nowe firmy członkowskie PIAP

AVANT Producent Ceramiki Reklamowej, Jaguar Tomasz Chwiłowicz oraz WDS Alicja Syguła to nowe firmy które w czerwcu 2010 roku przystę…piły do Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.
Do PIAP - u należy wielu naszych przyjaciół. Tam gdzie przyjaciele nasi, tam i my. Trzymamy się™ razem! - mówi Tomasz Chwiłowicz właś›ciciel firmy Jaguar.
- Cieszymy sie, że powstała organizacja, która reprezentuje interes całej branży reklamowej. Naszę… firmę™ AVANT Producent Ceramiki Reklamowej dołę…czyliś›my do PIAP, aby mieę‡ możliwoś›ę‡ współuczestniczenia w procesach reguluję…cych działania naszej branży- mówi Jakub Bujanowicz Manager AVANT


zobacz więcej
08 lipca 2010

2010-07-08 GIFT EXPO 2010 Kreatywnoś›ę‡ nie zna granic

Kreatywnoś›ę‡ nie zna granic - liczy się™ pomysł. I to właś›nie tym pomysłem mogę… się™ Paś„stwo podzielię‡ przed gronem starannie dobranej grupy docelowej podczas targów GIFT EXPO. W dniach 7-9 wrześ›nia br. w Centrum Targowo-Kongresowym przy ulicy Marsa w Warszawie spotkaję… się™ :prezesi firm,właś›ciciele dużych i ś›rednich przedsię™biorstw,marketingowcy oraz osoby odpowiedzialne za promocję™ w firmach,agencje reklamowe oraz nowa grupa zwiedzaję…cych na targach!:kluby i zwię…zki sportowe,osoby podejmuję…ce decyzje o rozwoju i finansowaniu organizacji sportowych, bardzo czę™sto poszukuję…ce nowych pomysłów na klubowe gadżety promuję…ce drużynę™.

 


zobacz więcej
07 lipca 2010

2010-07-07 Druga edycja Lifestyle Expo 2010 w Warszawie 21-23 wrześ›nia 2010

Targi LifeStyle Expo po raz kolejny zagoszczę… w Warszawskim Centrum EXPO XXI w terminie 21-23 wrześ›nia 2010 roku. Tegoroczna edycja sprowadzi do Warszawy ponad 200 producentów i eksporterów z Hongkongu i prowincji Guangdong (Kanton). Wystawcy zaprezentuję… produkty z takich sektorów jak: odzież i modne akcesoria, elektronika, upominki i artykuły reklamowe, sprzę™t gospodarstwa domowego, zabawki oraz zegarki i biżuteria. Lifestyle Expo w Warszawie to impreza o charakterze B2B skierowana do importerów, hurtowników, dystrybutorów, detalistów, sklepów internetowych i wysyłkowych, agencji reklamowych, sieci handlowych oraz domów towarowych z Europy śšrodkowo Wschodniej, a także producentów zainteresowanych nawię…zaniem bezpoś›rednich kontaktów ze sprawdzonymi dostawcami z Hongkongu i prowincji Guangdong (Kanton).


zobacz więcej
01 lipca 2010

2010-07-01 Pierwsze europejskie spotkanie partnerów Mid Ocean Brands 2010

W czerwcu 2010 roku, Mid Ocean Brands, zaprosił swoich klientów na pierwsze Europejskie Spotkanie.
Kongres odbył się™ w fantastycznym i ekskluzywnym miejscu: w Loch Lomond w Szkocji - otoczonym naturę…, słynę…cym z urody i ciszy oraz niezapomnianych widoków, w luksusowym Hotelu Castle.Podczas trzech dni klienci wspólnie pracowali i odpoczywali. Spotkanie to pozwoliło na zbudowanie platformy wymiany mię™dzy Dystrybutorami a Mid Ocean Brands. Firma zaprezentowała najnowsze informacji o rynku, swoje strategiczne cele, narzę™dzia wspomagaję…ce sprzedaż oraz zdobyła możliwoś›ę‡ lepszego zrozumienia potrzeb swoich klientów. Dzię™ki tej wiedzy bę™dzie mogła dostosowaę‡ ofertę™ i wsparcie marketingowe do oczekiwaś„ swoich klientów.


zobacz więcej
01 lipca 2010

2010-07-01 Gifts Journal oficjalnę… gazetę… RemaDays 2011

Kwartalnik Gifts Journal jedyne czasopismo w kraju, w całoś›ci poś›wię™cony problematyce branży upominków reklamowych oficjalnym magazynem Mię™dzynarodowych Targów Reklamy RemaDays 2011
- Fakt, że już po raz siódmy jako jedyne czasopismo bę™dziemy obecni na stoisku organizatora targów w tzw. Biurze Targowym, jest dla wydawnictwa oraz firm z nim współpracuję…cych, doskonałę… okazję… do promocji - podkreś›la śukasz Smolarek redaktor naczelny magazynu.


zobacz więcej

« poprzednia 1 2