Aktualności:

FILTRY: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
10 lipca 2008

2008-07-10 PIAP bez Dyrektora Generalnego

Mimo wcześ›niejszej informacji dotychczasowy Dyrektor Generalny Grzegorz Fajerski nie zdecydował się™ na podpisanie nowej umowy o współpracę™ z Polskę… Izbę… Artykułów Promocyjnych. Wakat na tym stanowisku jest od 1 lipca 2008 roku.


zobacz więcej
03 lipca 2008

2008-07-02 Pozytywnie zakrę™cona historia kolekcjonera długopisów

Pan Jacek jest mieszkaś„cem jednej z katowickich dzielnic. To człowiek, jakich w tym mieś›cie wielu. Codziennie zmaga się™ z różnymi problemami, zupełnie jak każdy z nas. Ma jednak wyję…tkowe hobby. Od lat zbiera długopisy. W swojej kolekcji ma ponad 6 tysię™cy sztuk z całego ś›wiata!
Historia ta zacz꙳a się™ w biurze, w którym pracował Jacek Rulczyś„ski. Na swoim nowym biurku znalazł pojemnik z kilkunastoma różnymi długopisami. Już wtedy przyszła mu do głowy myś›l, że po co je wyrzucaę‡... Pan Jacek nie wyrzuca długopisów od tamtego czasu. Czyni to z niego posiadacza kilku tysię™cy różnych długopisów. W zbieraniu pomaga rodzina, znajomi, a nawet obcy ludzie spotkani na ulicy. Jeś›li jesteś›cie ciekawi niezwykłego hobby, jeś›li chcecie wiedzieę‡ które długopisy sę… "naj" i dlaczego, jeżeli chcecie poznaę‡ metody wartoś›ciowania długopisów i przepis na ich "długie życie" - zapraszam do lektury.


zobacz więcej
02 lipca 2008

2008-07-01 Awanse w firmie GEMINI MEDIA

Z przyjemnoś›cię… informujemy, że pani Justyna Oracz, awansowała na stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, zaś› pani Anna Stokłosa na stanowisko Lidera Zespołu Sprzedaży. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


zobacz więcej
02 lipca 2008

2008-07-01 Rocznica w firmie GEMINI MEDIA

Z okazji 6 rocznicy powstania naszej firmy w pię…tek 27 czerwca odbyła się™ jubileuszowa impreza w plenerze, w której wzię™li udział wszyscy pracownicy Gemini. Pię…tkowy wieczór był okazję… do podsumowania ostatniego półrocza w naszej firmie, który obfitował w szereg wydarześ„: przystę…pienie do programu Solidni w Biznesie, certyfikacja firmy zgodnie z systemem zarzę…dzania jakoś›cię… ISO 9001:2001 i dynamikę… sprzedaży 136% w odniesieniu do I półrocza ubiegłego roku


zobacz więcej
02 lipca 2008

2008-07-01 Fraszka o PIAP-ie

Po walnym
 
Jest już po walnym
w izbie PIAP
stary zarzę…d w dymisji
dziś› nowych sił
nam cię…gle brak
by spełnię‡ rolę™ misji
Absolutorium stary ma
przed nowym słychaę‡
dźwię™k dzwonka
ja jednę… Maximę™
od wieków już mam
że wszystko zależy
od członka
 
5 czerwca 2008
Zbigniew Grzeszczuk


zobacz więcej

1