Aktualności:

04 February 2008

2008-02-04 W ś›rodę™ startuje RemaDays

Targi reklamy to doskonała okazja do zapoznania się™ z pełnę… ofertę… branży reklamowej. Tegoroczna edycja podzielona została na trzy sektory: GiftDays,Out&InDoorDays i TechnologyDays. Wystawcy zaprezentuję… pełnę… ofertę™ z sektora branży reklamowej. mię™dzy innymi upominki reklamowe, rozwię…zania reklamy zewnę™trznej i wewnę™trznej oraz nowoczesne technologie zwię…zane z branżę….

Targi otwarte bę™dę… w ś›rodę™ i czwartek od 10.00 – 17.00 oraz w pię…tek od 10.00 do 16.00

Szczegółowe informacje znajduję… się™ na stronie: www.remadays.com

powrót do listy