Aktualności:

08 March 2022

Nowa forma pomocy prawnej dla Członków PIAP!

Polska Izba Artykułów Promocyjnych z dniem 08.03.2022 roku przedłużyła współpracę z Kancelarią Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych w zakresie pomocy prawnej i doradztwa podatkowego dla Członków PIAP. Oznacza to, że w ramach składki członkowie Izby będą mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji.

W ramach obowiązującej z kancelarią umowy okresie od 08.03.2022– 07.03.2023 każdy członek PIAP może skorzystać, w ramach płaconej składki, z programu pomocy prawnej w wymiarze pełnych dwóch godzin pracy kancelarii prawnej lub dwóch godzin doradztwa podatkowego. Można również skorzystać z 1 godziny pracy kancelarii prawnej i 1 godziny doradztwa podatkowego lub ewentualnie dwóch godzin doradztwa podatkowego.

- Rozszerzona o doradztwo podatkowe umowa o współpracy z kancelarią prawną jest kolejną wartością dodaną dla naszych członków – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP – Staramy się, żeby członkowie mieli jak najwięcej korzyści z dołączenia do PIAP i ten pakiet sukcesywnie rozszerzamy. Dodam, że z samą kancelarią współpracujemy też od lat, w związku z czym na ona duże doświadczenie w pracy z firmami z naszej branży.

Pomoc prawną i doradczą zapewnia kancelaria Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych z Poznania. Członkowie PIAP mogą kontaktować  się bezpośrednio z mec. Maurycym Organa: tel.: 691 029 203 lub e-mail: m.organa@ko-legal.pl. Pomoc prawna i doradztwo podatkowe objęte jest całkowitą poufnością, PIAP jest informowany przez Kancelarię wyłącznie o fakcie wykorzystania całkowitego lub częściowego limitu godzin danego Członka Izby. Zachęcamy wszystkich Członków PIAP do korzystania z tej możliwości.

 

 

powrót do listy