Aktualności:

FILTRY: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
23 July 2010

2010-07-23 Kontynuacja tematu - niepokoję…ce wieś›ci.....

Podwyżki sę… nieuniknione i jako dystrybutorzy nie mamy na to specjalnie wpływu.
Wynikaję… one ze wzrostu kosztów pracy w Chinach oraz bardzo dynamicznego wzrostu ceny bawełny na ś›wiecie w przypadku odzieży.Należy zwrócic uwagę™ na podwyżki stawek transportowych u przewoźnikow morskich i osłabienie EUR i PLN vs USD, które maję… wpływ na wzrost cen na wszystkie produkty promocyjne wytwarzane w tej czꙶ›ci ś›wiata.
Chodzi o to, żeby agencje reklamowe były przygotowane do tego wcześ›niej. Wystarczy poinformowaę‡ oficjalnie na miesię…c przed planowanę… podwyżkę… o takim ruchu.


zobacz więcej
21 July 2010

2010-07-21 Co ciekawego w programie najbliższych Targów Event ?

Bezpiecześ„stwo imprez masowych, wywoływanie burzy medialnej, sytuacje awaryjne, etyka w branży eventowej, najciekawsze rozwię…zania techniczne, możliwoś›ci ubezpieczania eventu - program Targów Event 2010 jest w tym roku wyję…tkowo bogaty. Znajdę… się™ w nim nie tylko konferencje i seminaria, ale również warsztaty, dyskusje i praktyczne poradniki. W wydarzeniach można uczestniczyę‡ bezpłatnie pod warunkiem dokonania rejestracji on-line na www.targievent.pl/rejestracja. II Targi Technologii i Usług dla Koncertów, Eventów i Kongresów EVENT odbę™dę… się™ w dniach 7 i 8 października 2010 w Centrum MT Polska w Warszawie.


zobacz więcej
21 July 2010

2010-07-21 Sukces po 3 miesię…cach

giftsonline.pl - pierwsza w Polsce wyszukiwarko-porównywarka artykułów promocyjnych jest na polskim rynku od niespełna trzech miesię™cy. W czasie, gdy wię™kszoś›ę‡ planuje wyjazdy urlopowe - zespół giftsonline.pl podsumowuje miniony kwartał i zapowiada dalszy rozwój serwisu.
Miniony kwartał był okresem niezwykle wytꙿonej pracy, całego zespołu giftsonline.pl, szukaniem nowych pomysłów, zdobywaniem zaufania kolejnych firm oraz cię…głego usprawniania serwisu. Publikowane statystyki giftsonline.pl, sukcesywnie rosły, z miesię…ca na miesię…c. - Na obecnę… chwilę™ możemy pochwalię‡ się™ liczbę… 120 firm i ponad 15 tys. artykułów promocyjnych prezentowanych na naszej witrynie. Co najważniejsze, liczba ta stale roś›nie -podkreś›la Tomasz Gę™bka, marketing manager projektu.


zobacz więcej
16 July 2010

2010-07-16 Maxim filmuje metody zdobienia kubków

Firma Maxim przygotowała 6 filmów, które w pełni wyjaś›nię…ję… procesy technologiczne dla wszystkich metod zdobienia kubków. Po wejś›ciu na podstronę™ wystarczy kliknę…ę‡ na ikonkę™ wybranej technologii, co spowoduje uruchomienie danego filmu.
Wspomniane przedsię™wzię™cie ma na celu ułatwię‡ agencjom reklamowym wybór właś›ciwej techniki zdobienia przy projektowaniu nadruków na kubki.

 


zobacz więcej
16 July 2010

2010-07-16 Nowe Agencje Reklamowe PIAP

Gift Expert, MargoGift to kolejne nowe agencje reklamowe Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, które w ostatnim czasie zdecydowały się™ przystę…pię‡ do Izby.
- PIAP jest moim zdaniem jedynym reprezentantem interesów branży upominków reklamowych w Polsce, który może skutecznie dbaę‡ o interesy rynku zarówno ze strony dostawców jak i klientów koś„cowych. Nasza firma cię…gle rozwija się™, dlatego też uważam za bardzo ważne uczestniczenie w życiu branży, mię™dzy innymi poprzez członkowstwo w branżowych zrzeszeniach, a takim jest bez wę…tpienia Polska Izba Artykułów Promocyjnych- mówi Mirosław Borysewicz, Dyrektor Gift Expert.
- Propozycję™ przystę…pienia do PIAP przyj꙳am z radoś›cię…, kieruję…c się™ doś›wiadczeniem i zasadę…, że DUŻY może wię™cej ;) Cieszę™ się™, że powstała instytucja konsoliduję…ca tę™ bardzo dynamicznie rozwijaję…cę… się™ branżę™. Mam nadzieję™, że bycie jej członkiem bę™dzie stanowię‡ dla moich obecnych i przyszłych Klientów gwarancję™ jakoś›ci- mówi Małgorzata Kwiatkowska, właś›ciciel MargoGift.


zobacz więcej
16 July 2010

2010-07-16 Wystawa pamię…tek z Polski!

Potrzeba gromadzenia przedmiotów, które w naszej pamię™ci przywołuję… wspomnienie konkretnego miejsca jest wspólna dla wszystkich współczesnych podróżników. Pamię…tka to smak kultury regionalnej w miniaturze. Pamię…tka to noś›nik znacześ„ o etnicznych i geograficznych konotacjach, element budowania naszej własnej, glokalnej tożsamoś›ci.Regionalne inspiracje w designie podkreś›laję… różnorodnoś›ę‡ i wyję…tkowoś›ę‡ lokalnych produktów, stanowię… o ich unikatowoś›ci w sklali globalnej. Choę‡ tradycyjne, ludowe pamię…tki nadal maję… się™ dobrze, coraz czꙶ›ciej również młodzi projektanci się™gaję… po tematykę™ zwię…zanę… z segmentem turystycznych souvenirów, tworzę…c obiekty o zupełnie nowych jakoś›ciach wizualnych i sentymentalnych.


zobacz więcej
15 July 2010

2010-07-15 wrześ›niowe wydanie magazynu '€žPro-KREACJA'€

„Pro-KREACJA" zaprasza do rezerwowania powierzchni reklamowych w numerze wrześ›niowym magazynu. Głównym tematem wydania jest: „Czas na śšwię™ta!". Temat zrealizowany zostanie jako blok tematyczny kilku artykułów, którym towarzyszę… reklamy i teksty sponsorowane firm reprezentuję…cych branżę™ upominków reklamowych. 64 stronicowy numer w nakładzie 4000 egzemplarzy i w cenie 11 zł ukaże się™ na rynku w 35. tygodniu br. (1. tydzieś„ wrześ›nia br.). Obję™toś›ę‡ może ulec zwię™kszeniu - to zależy tylko do Paś„stwa!
Zapraszamy do rezerwowania tradycyjnych formatów reklam w specjalnych cenach jak również modułów prezentacyjnych w sekcji: „Upominki ś›wię…teczne - Polecamy". Ostateczny termin na rezerwację™ reklam upływa 10 sierpnia br. - mówi Michał Borowiec, Sales and Marketing Manager magazynu Pro-KREACJA


zobacz więcej
14 July 2010

2010-07-14 Wystawcy z Hongkongu i prowincji Guangdong prezentuję… swoję… ofertę™

Już po raz drugi wystawcy z Azji Południowo - Wschodniej zaprezentuję… polskim przedsię™biorcom bogatę… ofertę™ swoich produktów. Podczas targów Lifestyle Expo w Warszawie zobaczymy ofertę™ ponad 200 wystawców z Hongkongu i prowincji Guangdong (Kanton).
Organizatorami Targów Lifestyle Expo 2010 sę… Rada Rozwoju Handlu Hongkongu (HKTDC) i Wydział Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej Prowincji Guangdong (GDDOFTEC), która od wielu lat inicjuje podobne przedsię™wzię™cia na całym ś›wiecie. Tym razem, wydarzenie skierowane jest do polskich przedsię™biorców, daję…c im możliwoś›ę‡ nawię…zania kontaktów handlowych z firmami z Hongkongu i chiś„skiej prowincji Guangdong (Kanton).


zobacz więcej
14 July 2010

2010-07-14 Sagaform na ś›wię™ta

Upominki na ś›wię™ta - Sagaform w tej kwestii jest bezkonkurencyjna. Innowacyjne, ciekawe, pię™knie wykonane. To prezenty, które chciałbyś› zatrzymaę‡ dla siebie. Obdarowywanie nimi to prawdziwa przyjemnoś›ę‡. W tym roku Texet Poland - dystrybutor marki Sagaform na rynku b2b, zaproponował produkcję™ specjalnę…, personalizowane upominki tej marki. Z ofertę… można bę™dzie zapoznaę‡ się™ od pię…tku za poś›rednictwem strony internetowej www.sagaform.com.pl, lub kontaktuję…c się™ z przedstawicielami handlowymi firmy Texet Poland.
Marka Sagaform dostę™pna jest w najlepszych agencjach reklamowych.


zobacz więcej
09 July 2010

2010-07-09 Nowe firmy członkowskie PIAP

AVANT Producent Ceramiki Reklamowej, Jaguar Tomasz Chwiłowicz oraz WDS Alicja Syguła to nowe firmy które w czerwcu 2010 roku przystę…piły do Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.
Do PIAP - u należy wielu naszych przyjaciół. Tam gdzie przyjaciele nasi, tam i my. Trzymamy się™ razem! - mówi Tomasz Chwiłowicz właś›ciciel firmy Jaguar.
- Cieszymy sie, że powstała organizacja, która reprezentuje interes całej branży reklamowej. Naszę… firmę™ AVANT Producent Ceramiki Reklamowej dołę…czyliś›my do PIAP, aby mieę‡ możliwoś›ę‡ współuczestniczenia w procesach reguluję…cych działania naszej branży- mówi Jakub Bujanowicz Manager AVANT


zobacz więcej

« poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next »