Aktualności:

FILTRY: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
January | February | March | April | May | June | July | September | October | November | December |
16 September 2008

GIFT STAR laureatem nagrody w Konkursie na Najbardziej Kreatywny Upominek.

Układanka Ball B. firmy EMK z Krakowa zwycię™zcę… konkursu na Najbardziej Kreatywny Upominek targów Euro-Reklama GIFT EXPO 2008. Rozstrzygnię™cie konkursu, zorganizowanego przez redakcję™ dwumiesię™cznika '€‘Pro-KREACJA i Mię™dzynarodowe Targi Poznaś„skie, nastę…piło w Poznaniu 4 wrześ›nia.


zobacz więcej
16 September 2008

2008-09-03 GIFT STAR sponsorem Konferencji Gadżety i Sport 2008.

Dnia 3 wrześ›nia 2008 roku w Poznaniu, na terenie Mię™dzynarodowych Targów Poznaś„skich, odbyła się™ konferencja organizowana przez właś›ciciela firmy FMG, Grzegorza Fajerskiego. Konferencja '€‘Gadżety i Sport była poś›wię™cona tematyce wykorzystania gadżetów do promocji zawodników sportowych oraz klubów.


zobacz więcej
16 September 2008

2008-09-02 GIFT STAR w TVN CNBC Biznes

GIFT STAR zagoś›cił w telewizji TVN CNBC Biznes. Zostaliś›my zaproszeni w dniu 5.09.2008 do programu PIENIę„DZE OD RANA. w zwię…zku ze zdobyciem nagrody w Konkursie na Najbardziej Kreatywny Upominek targów Euro-Reklama GIFT EXPO 2008 organizowanym przez pismo Pro-KREACJA oraz Mię™dzynarodowe Targi Poznaś„skie.


zobacz więcej

1