Aktualności:

FILTRY: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
January | February | March | April | May | June | July | September | October | November | December |
16 April 2008

2008-04-15 AWIH Torby Reklamowe sponsoruje już drugi raz w tym roku mię™dzynarodowę… imprezę™.

W dniach 27-30 marca 2008r w Warszawie odbyły się™ Mię™dzynarodowe Mistrzostwa Polski w Badmintonie. Turniej był jednocześ›nie jednym z ostatnich turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Przycię…gnꅳ m.in. dzię™ki temu plejadę™ zawodników czołówki europejskiej oraz liczę…cych się™ zawodników z Azji i innych kontynentów.


zobacz więcej
07 April 2008

2008-03-26 Euro-Reklama GIFT EXPO 2008 Jolanta Sucharska nowym Dyrektorem Projektu

Nowym dyrektora targów Euro-Reklama GIFT EXPO została Jolanta Sucharska.
Obowię…zki szefa projektu przej꙳am w lutym 2008. Z Mię™dzynarodowymi Targami Poznaś„skimi
zwię…zana jestem od kilku lat. Dotychczas zajmowałam się™ przede wszystkim organizację…
Mię™dzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA - jednego z najwię™kszych wydarześ„ targowych
w Polsce i Europie śšrodkowo-Wschodniej.


zobacz więcej
04 April 2008

2008-04-03 Stowarzyszenie Agencji Reklamowych z nowym prezesem i zarzę…dem

Marek Gargała, dyrektor zarzę…dzaję…cy Publicis, został nowym prezesem Stowarzyszenia Agencji Reklamowych (SAR). Instytucja zmieniła nie tylko swój skład, lecz także nazwę™ i strategię™ działania.


zobacz więcej

1