Aktualności:

FILTRY: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
17 August 2009

2009-08-10 SPRZEDAWAę† ZAWSZE! Projekt szkoleniowy Promo Gifts 2009

Pozyskanie ś›rodków unijnych z Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka dało firmie Promo Gifts możliwoś›ę‡ przeprowadzenia trzydniowych szkoleś„ sprzedażowych dla przedstawicieli branży reklamowej.


zobacz więcej