Aktualności:

FILTRY: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
29 November 2012

2012-11-29 Equiart nowym Członkiem PIAP

Equiart Czesława Grycz to nowa firma członkowska Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, która do stowarzyszenia przystę…piła w listopadzie br.

Dołę…czyliś›my do PIAP-u ponieważ, duże grono firm reklamowych z którymi współpracujemy jest również członkami PIAP-u. Uważam, że bycie członkiem PIAP-u wzmocni naszę… wiarygodnoś›ci na rynku - mówi Czesława Grycz właś›ciciel firmy Equiart.


zobacz więcej
26 November 2012

2012-11-26 Gifts Journal Catalogue oficjalnym magazynem targów RemaDays Europe 2013

Targi RemaDays Europe 2013 to impreza o mię™dzynarodowym charakterze, na której wystawi się™ blisko 200 dostawców upominków reklamowych z całej Europy. Jeś›li poszukujesz inspiracji i ś›wieżych pomysłów, z pewnoś›cię… znajdziesz je tutaj. Jesteś› dostawcę…, ale z różnych powodów nie możesz się™ wystawię‡? Skorzystaj z Gifts Journal Catalogue, aby dotrzeę‡ do  wszystkich zwiedzaję…cych na targach  RemaDays Europe.


zobacz więcej
16 November 2012

2012-11-16 RemaDays Europe 2013- Bezpłatny wstę™p dla branży i profesjonalistów

Targi RemaDays Europe to impreza przeznaczona wyłę…cznie dla branży reklamowej. Selekcja zwiedzaję…cych odbywa się™ już na poziomie rejestracji online, a jej głównym celem jest zapewnienie wszystkim wystawcom i zwiedzaję…cym maksymalnego komfortu prowadzenia rozmów biznesowych. Organizatorzy rozpoczę™li właś›nie szerokę… akcję™ informacyjnę… wś›ród europejskich agencji reklamowych i dystrybutorów. 

 


zobacz więcej
15 November 2012

2012-11-15 O targach RemaDays Europe mówię… najwię™ksze europejskie media branżowe

Informacje o targach RemaDays Europe pojawiaję… się™ mię™dzy innymi w niemieckich Werbeartikel Nachrichten i Dedice oraz angloję™zycznym Eppi. Artykuły o RemaDays Europe publikowały również inne magazyny branżowe, wś›ród których znalazły się™: francuski C!Mag, hiszpaś„ski Regal Diffussyo, angielska Promota Magazine czy polski Gifts Journal. Sę… to najważniejsze tytuły prasowe dotyczę…ce sektora upominków reklamowych, które docieraję… do wię™kszoś›ci firm z branży reklamowej w Europie.


zobacz więcej
15 November 2012

2012-11-15 Karpex-Bis nowym Członkiem PIAP

P. H. Karpex-Bis Piotr Karpierz to nowa firma członkowska Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, która na członkostwo zdecydowała się™ w październiku br.
Przystę…piliś›my do Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych ze wzglę™du na dynamiczny rozwój naszej firmy. Strategia Karpex-Bis zakłada ekspansję™ na rynku oraz poszukiwanie nowych partnerów i poszerzanie grona klientów biznesowych. Wierzymy, że udział w PIAP umożliwi nam konsekwentnę… realizację™ naszych planów, dalszy dynamiczny rozwój i promocję™ naszych produktów - mówi Piotr Karpierz, Dyrektor Generalny firmy Karpex-Bis.

Firma Karpex -Bis to nowoczesne i dynamicznie rozwijaję…ce się™ przedsię™biorstwo ś›wiadczę…ce usługi grawerowania laserem w szkle kryształowym 2D i 3D. Firma dysponuje nowoczesnym laserem i linię… produkcyjnę…. Wykonywane i dostarczane statuetki, kryształy i trofea charakteryzuję… się™ wysokę… rozdzielczoś›cię… grawera, co przekłada się™ na wysokę… jakoś›ę‡. Firma charakteryzuje się™ także szybkimi terminami realizacji wysokiej jakoś›ci kryształów. Obsługuje zarówno małe jaki i duże firmy oraz instytucje sektora publicznego. Wś›ród klientów znajduję… się™: Honda Poland,, Valeo, ZM Ropczyce SA, Cewe Color, Izba Celna w Krakowie, Urzę…d Marszałkowski w Krakowie, CBA, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, MTP Poznaś„, Holmes Place, Wisła Kraków, Lechia Gdaś„sk, Slavia Praga.


zobacz więcej
14 November 2012

2012-11-14 51 edycja targów PSI w Dusseldorfie coraz bliżej- specjalna oferta dla Członków PIAP

Polska Izba Artykułów Promocyjnych po raz kolejny nawię…zała współpracę™ z organizatorami targów PSI w Düsseldorfie. W ramach współpracy organizatorzy targów umożliwili członkom PIAP, niebę™dę…cych jednocześ›nie członkami PSI  uczestnictwo w targach jako zwiedzaję…cy.
W ramach współpracy dla Członków PIAP organizatorzy przygotowali specjalne formularze zgłoszeniowe, koszt biletu na jednę… osobę™ wynosi 77 EURO za trzy dni uczestnictwa w targach.

Dodatkowo agencje reklamowe oraz dystrybutorzy PIAP mogę… otrzymaę‡ jeden bilet wstę™pu bezpłatnie * szczegóły można uzyskaę‡ kontaktuję…c się™ z biurem PIAP.

PSI Düsseldorf to najwię™ksze targi produktów reklamowych w Europie i platforma zrzeszaję…ca producentów i dystrybutorów z branży.
Tylko tutaj specjaliś›ci maję… pełen obraz najnowszych trendów i nowoś›ci w sektorze produktów reklamowych.
Warunkiem wzię™cia udziału w targach jest członkostwo w PSI (jako wystawcy lub goś›cia), które zapewnia kontakty na najwyższym poziomie i efektywne spotkania.
Na targach PSI z pewnoś›cię… spotkasz swoję… docelowę… grupę™ klientów.
Jako członek PIAP, partnerskiej organizacji PSI, maję… Paś„stwo okazję™ odwiedzię‡ 51-sze targi PSI za oplata 77€ za cale trzy dni targów.
Zyskaj niezbę™dna przewagę™ konkurencyjna, rozwiś„ swoje kontakty, zapewnij sobie sukces zawodowy na nadchodzę…cy rok.


zobacz więcej
13 November 2012

2012-11-13 Najważniejsze jest ś›niadanie!Fortress Gifts dla Mlecznego Startu

Kampania promocyjna Mlecznego Startu to ceramiczny kubek dołę…czany do zestawu kaszek z mlekiem, przygotowanych z myś›lę… o ś›niadaniu dla dzieci w wieku szkolnym. Za gadżet odpowiedzialny był Fortress Gifts, specjalizuję…cy się™ w gadżetowych akcjach promocyjnych.
Mleczny Start to kaszka z mlekiem, przygotowana specjalnie z myś›lę… o ś›niadaniu dziecka w wieku szkolnym. Produkt, opracowany we współpracy w ramach Partnerstwa dla Zdrowia (Danone, Biedronka, Maspex, Instytut Matki i Dziecka), zawiera cenne składniki odżywcze.
By zachę™cię‡ do pożywnego ś›niadania, do zestawu czterech kaszek dołę…czono kubek z porę™cznym uchem, o pojemnoś›ci dostosowanej do przygotowania porcji kaszki. Kubek oznaczono trwałym, dwustronnym nadrukiem z logo produktu i hasłem przewodnim kampanii edukacyjnej „śšniadanie daje moc". Dedykowany kształt kubka zaproponowany przez Fortress Gifts, ułatwiaję…cy zjadanie kaszki, jest zachę™tę… dla dzieci i podkreś›la, jak ważne jest pierwsze ś›niadanie. Całoś›ę‡ zestawu zapakowana była w duży kartonik z okienkiem.

Zestawy Mleczny Start dostę™pne były w sieci sklepów Biedronka.


zobacz więcej
05 November 2012

2012-11-05 Pluszowe gadżety Fortress Gifts

Fortress Gifts, lider wielkowolumenowych promocji gadżetowych, zachę™ca do wykorzystania maskotek i gadżetów pluszowych w akcjach promocyjnych. Pluszak, przyjemny w dotyku, wyglę…dem wzbudzaję…cy sympatię™, niepowtarzalny - jest skutecznym produktem promocyjnym.
Gadżety wykonane z pluszu sę… przyjemne w dotyku i towarzyszę… nam codziennie. Co ważne, budzę… pozytywne emocje. Najczꙶ›ciej kampanie promocyjne z wykorzystaniem pluszowych gadżetów skierowane sę… do dzieci, lecz jak pokazuje praktyka, niektóre z nich odnoszę… niebywały sukces również wś›ród dorosłych (np. Mały Głód / Danone).

Fortress Gifts ma w swojej ofercie całę… gamę™ pluszowych gadżetów, w tym najpopularniejsze tzw. przytulanki. Pluszowe upominki, które mogę… podbię‡ serca Klientów to mię™dzy innymi: piórniki, ramki na zdję™cia, breloki, maskotki z przyssawkę…, poduszki, pacynki, nauszniki - z kolorowego i bardzo mię™kkiego pluszu. Gadżety mogę… byę‡ różnej wielkoś›ci, od najmniejszych breloków do dużych maskotek. Logo można umieś›cię‡ na produkcie w postaci haftu lub nadruku. Produkty Fortress Gifts posiadaję… niezbę™dne badania i atesty, dla bezpiecześ„stwa najmłodszych.


zobacz więcej
05 November 2012

2012-11-05 Ponad 26 000 europejskich kontaktów handlowych dla wystawców RemaDays Europe 2013

Wszyscy wystawcy drugiej edycji RemaDays Europe, którzy zaprezentuję… się™ na powierzchni nie mniejszej niż 6m², otrzymaję… bezpłatnie bazę™ danych zawieraję…cę… ponad 26 000 kontaktów do europejskich agencji reklamowych oraz dystrybutorów upominków reklamowych.Baza danych oferowana przez organizatorów RemaDays Europe może byę‡ z powodzeniem wykorzystana do przeprowadzenia działaś„ promocyjnych, obejmuję…cych na przykład telemarketing, email marketing czy listownę… wysyłkę™ ofert. To gotowe narzę™dzie pozwalaję…ce utrzymywaę‡ stały kontakt z branżę… reklamowę… w całej Europie. Wiele firm poś›wię™ca całe lata na stworzenie własnej bazy kontaktów, wystawcy RemaDays Europe otrzymuję… ję… bezpłatnie.

Baza obejmuje pełne dane teleadresowe oraz informacje dodatkowe takie jak, profil działalnoś›ci przedsię™biorstwa, adres e-mail oraz adres strony internetowej. Rekordy zawieraję… sprawdzone i aktualne kontakty do europejskich agencji reklamowych i dystrybutorów, z gwarancję… 90% poprawnoś›ci danych. Kontakty bę™dzie można wykorzystaę‡ do realizacji różnych przedsię™wzię™ę‡ marketingowych.


zobacz więcej

1