Aktualności:

FILTRY: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
29 November 2011

2011-11-29 Uciekaję…ce Budziki Tocky i Clocky w TVNStyle

W ostatnim czasie Uciekaję…ce Budziki Tocky i Clocky wystę…piły w programie "Pani Gadżet" emitowanym w TVN Style, tytuł odcinka: "Raj dla ś›piochów". Program prowadzi Pani Anna Nowak-Ibisz, przedstawiaję…c nowe i użyteczne produkty z różnych dziedzin życia.
Archiwalny odcinek, wkrótce można bę™dzie oglę…daę‡ ponownie na stronie http://tvnplayer.pl


zobacz więcej
25 November 2011

2011-11-25 Magiczne ś›wię™ta. Fortress Gifts dla Terravity

śšwię™ta coraz bliżej. Z tej okazji w sklepach można odnaleźę‡ zestawy czekoladowych słodkoś›ci marki Terravita, do których dołę…czono ś›wię…teczny i magiczny gadżet. Produkt promocyjny przygotował Fortress Gifts, lider rynku masowych promocji gadżetowych.
Akcja promocyjna Terravity rozpoczę™ta z koś„cem listopada br. - potrwa do śšwię…t Bożego Narodzenia. Do pudełka zawieraję…cego figurki czekoladowe, Terravita dołożyła upominek - magiczny kubek. Właś›ciwoś›ci magiczne gadżetu to przede wszystkim wizerunek Mikołaja, który jak to w życiu bywa, pojawia się™ i znika. Pod wpływem wysokiej temperatury wlewanego do kubka wrzę…tku, na powierzchni gadżetu powoli ujawnia się™ nadruk przywołuję…cy ś›wię…tecznę… atmosferę™.


zobacz więcej
22 November 2011

2011-11-22 PIAP partnerem programu securebiz.pl

PIAP został Partnerem programu securebiz.pl - Giełdy Wierzytelnoś›ci w branży reklamowej oraz certyfikatu SUPER PśATNIK. Członkowie Izby maję… specjalne warunki uczestnictwa w porogramie.
Giełda Wierzytelnoś›ci umożliwia firmom z branży reklamowej opcję™ zbycia wierzytelnoś›ci przeterminowanych powyżej 30 dni i obję™tych windykację… sę…dowę… lub komorniczę…. Jest również źródłem informacji o innych dłużnikach na rynku wraz z możliwoś›cię… nabycia ich długów.


zobacz więcej
21 November 2011

2011-11-21 Wellensteyn w Elwirze

W ostatnich dniach podpisaliś›my umowę™ z wyłę…cznym dystrybutorem w Polsce ekskluzywnej odzieży niemieckiej firmy Wellesteyn. Jak to bywa z dobrymi, zagranicznymi markami, nowa jest tylko w Polsce, bo na ś›wiecie zdꅿyła już zyskaę‡ ś›wietnę… renomę™ -mówi Dariusz Płaczkiewicz właś›ciciel AUH Elwira.
W ofercie znajduje się™ wiele modeli wodo i wiatroodpornych kurtek na jesieś„ i zimę™ w casualowym stylu. Całoś›ę‡ kolekcji zaprojektował team Jil Sander. Wygodne i stylowe fasony sę… wię™c zagwarantowane.Całoś›ę‡ kolekcji „z najwyższej półki" na stronie www.wellensteyn.de lub na stronie www.elwira.com.pl zakładka Wellensteyn w Kategorii Partnerzy.


zobacz więcej
16 November 2011

2011-11-16 Nowe firmy w szeregach PIAP

JUKO Printing House, MB Profil Marcin Brzeziś„ski, MERX TEAM Polska Sp.z o.o. to nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, które w ostatnim czasie zdecydowały się™ przystę…pię‡ do PIAP.
- Jak powszechnie wiadomo w grupie siła i razem można wię™cej. Wierzę™, że wspólnota interesów skutkowaę‡ bę™dzie podejmowaniem szeregu działaś„ na rzecz rozwię…zywania problemów i wspierania firm, zdobywaję…cych cię…głe doś›wiadczenia w pełnej wyzwaś„ branży artykułów reklamowo-promocyjnych. Niebagatelne znaczenie ma także kreowanie przez PIAP współpracy zagranicznej i poznawanie w ten sposób ogólnoś›wiatowych trendów w naszym sektorze działalnoś›ci. Kluczowym jest jednak fakt, że nasza branża poprzez PIAP ma swojego reprezentanta, którego misję… jest tworzenie właś›ciwych warunków dla efektywnego funkcjonowania podmiotów działaję…cych na tym rynku- mówi Marcin Brzeziś„ski właś›ciciel MB Profil.
- PIAP zrzesza wiele renomowanych firm działaję…cych na rynku polskim w branży reklamowej już od wielu lat, dlatego też cieszymy się™ bardzo, że możemy dołę…czyę‡ do tak zacnego grona . Realny wpływ na kształtowanie realiów i trendów współczesnego rynku reklamy osię…ga się™ tylko dzię™ki korzystaniu z doś›wiadczenia i wiedzy grupy - mówi właś›cicielka JUKO Printing House Justyna Kowalska.


zobacz więcej
15 November 2011

2011-11-15 50 edycja targów PSI w DĂźsseldorfie coraz bliżej- specjalna oferta dla Członków PIAP

50 edycja targów PSI w Düsseldorfie coraz bliżej- specjalna oferta dla Członków PIAP
Polska Izba Artykułów Promocyjnych rozpocz꙳a współpracę™ z organizatorami targów PSI w Düsseldorfie. W ramach współpracy organizatorzy targów umożliwili członkom PIAP, niebę™dę…cych jednocześ›nie członkami PSI, uczestnictwo w targach jako zwiedzaję…cy.
W ramach współpracy dla Członków PIAP organizatorzy przygotowali atrakcyjne zniżki na bilety - koszt biletu na jednę… osobę™ wynosi 57 EURO za trzy dni uczestnictwa w targach.

 


zobacz więcej
09 November 2011

2011-11-9 PIAP Partnerem programu securebiz.pl

W poniedziałek wystartował program superbiz.pl - Giełda Wierzytelnoś›ci branży reklamowej oraz SUPER PśATNIK. Polska Izba Artykułów Promocyjnych jako partner programu otrzymał specjane rabaty dla Członków Izby.
Giełda Wierzytelnoś›ci umożliwia firmom z branży reklamowej opcję™ zbycia wierzytelnoś›ci przeterminowanych powyżej 30 dni i obję™tych windykację… sę…dowę… lub komorniczę…. Jest również źródłem informacji o innych dłużnikach na rynku wraz z możliwoś›cię… nabycia ich długów. Wersja bezpłatna konta umożliwia dopisywanie nielimitowanej iloś›ci wierzytelnoś›ci do Giełdy Wierzytelnoś›ci. Użytkownicy wersji abonamentowej (Członkowie PIAP maję… rabat) maję… dodatkowo możliwoś›ę‡ przeglę…dania pełnej listy wierzytelnoś›ci wraz z jej sortowaniem oraz możliwoś›ę‡ kontaktu z innymi Użytkownikami.


zobacz więcej
07 November 2011

2011-11-07 RITF ADVNET POLSKA nagrodzony przez Paś„stwowę… Inspekcję™ Pracy

26 października br. w siedzibie Paś„stwowej Inspekcji Pracy odbyło się™ uroczyste rozdanie nagród w konkursie „ Organizator pracy bezpiecznej" organizowanym przez PIP oraz ZUS. Konkurs ten miał na celu wyróżnienie firm, których procesy produkcyjne oraz warunki pracy stanowię… przykład dla przestrzegania standardów bezpiecześ„stwa i komfortu ś›rodowiska pracy. Firma RITF advnet Polska została wyróżniona w konkursie, statuetkę™ z rę…k Andrzeja Pawlaka- naczelnika PIP odbierał Jakub Wlazło, Prezes zarzę…du RITF.


zobacz więcej

1