Log in English Polski

Preliminary declaration

Me

BEING AUTHORISED TO REPRESENT THE COMPANY


OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOMNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJE STATUS POLSKIEJ IZBY ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH
ZWRACAJĄC SIĘ JEDNOCZEŚNIE DO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z PROŚBA O PRZYJĘCIE MNIE W POCZET CZŁONKÓW

I DECLARE TO PAY THE ANNUAL MEMBERSHIP FEE OF PLN 50 AS WELL AS THE MARKETING FEE FOR PROMOTION VIA PIAP AMOUNTS TO PLN NET 550 FOR THE FIRST YEAR OF MEMBERSHIP, AND FOR EACH ANOTHER YEAR OF MEMBERSHIP, THE FEE OF PLN 50 AND THE MARKETING FEE FOR PROMOTION VIA PIAP OF PLN NET 950

I DECLARE THAT I HAVE READ TERMS AND CONDITIONS OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ I OPŁATY MARKETINGOWEJ PRZEZ CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY ARTKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez administratora danych osobowych stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań, nr KRS 0000274263, tel. kontaktowy 791 354 426,
mail kontaktowy biuro@piap-org.pl w celach związanych z członkostwem reprezentowanej przeze mnie firmy w stowarzyszeniu, a także w celach marketingowych wobec reprezentowanej przeze mnie firmy. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Polska Izba Artykułów Promocyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Marcin 29/8, 61 – 806 Poznań, nr KRS 0000274263, tel. kontaktowy 791 354 426, mail kontaktowy biuro@piap-org.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z członkostwem reprezentowanej przez Panią/Pana firmy w stowarzyszeniu, a także w celach marketingowych wobec reprezentowanej przeze Panią/Pana firmy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.

3. podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

5. Możliwe jest powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak (np. poczta, DHL, UPS, DPD,biuro rachunkowe, biuro prawne).

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
THE CONDITION OF STARTING THE PROCEDURE IS TO PRINT, SIGN, SEAL AND SEND BACK THE SCANNED DECLARATION TO: biuro@piap-org.pl AS WELL AS THE ORIGINAL DECLARATION TO THE PIAP OFFICE ADDRESS.

PLEASE SEND DECLARATIONS WITH THE COMPANY DOCUMENTS TO:
PIAP - Biuro Zarządu ul. Święty Marcin 29/8 , 61-806 Poznań

INFORMACJA: Katarzyna Wojniak, Dyrektor Generalny PIAP. tel 791 354 426