Deklaracja wstępna

JA

BĘDĄC UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA FIRMY


OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOMNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJE STATUS POLSKIEJ IZBY ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH
ZWRACAJĄC SIĘ JEDNOCZEŚNIE DO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z PROŚBA O PRZYJĘCIE MNIE W POCZET CZŁONKÓW

DEKLARUJĘ OPŁACANIE ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W WYSOKOŚCI 50 PLN ORAZ OPŁATY MARKETINGOWEJ ZA PROMOCJĘ ZA POŚREDNICTWEM PIAP W WYSOKOŚCI 550 PLN NETTO ZA PIERWSZY ROK CZŁONKOSTWA ORAZ ZA KAŻDY KOLEJNY ROK CZŁONKOSTWA SKŁADKI W WYSOKOŚCI 50 PLN I OPŁATY MARKETINGOWEJ ZA PROMOCJĘ ZA POŚREDNICTWEM PIAP W WYSOKOŚCI 950 PLN NETTO.

OŚWIADCZAM ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ I OPŁATY MARKETINGOWEJ PRZEZ CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY ARTKUŁÓW PROMOCYJNYCH

WARUNKIEM ROZPOCZĘCIA PROCEDURY JEST WYDRUKOWANIE, PODPISANIE, OPIECZĘTOWANIE I ODESŁANIE SKANU DEKLARACJI NA ADRES: biuro@piap-org.pl ORAZ ORYGINAŁU DEKLARACJI NA ADRES BIURA PIAP

DEKLARACJE WRAZ Z DOKUMENTAMI FIRMY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
PIAP - Biuro Zarządu ul. Święty Marcin 29/8 , 61-806 Poznań

INFORMACJA: Katarzyna Wojniak, Dyrektor Generalny PIAP. tel 791 354 426