Log in English Polski

News

Karl Knauer inwestuje w swoją przyszłość

Karl Knauer inwestuje w swoją przyszłość

Producent opakowań i artykułów reklamowych oraz dostawca usług co-packingowych - Karl Knauer Poland Sp. z o.o. we wtorek 2 czerwca 2020 roku dokonał uroczystego przecięcia wstęgi na maszynie Speedmaster XL 106-6+LYYL UV, którą pozyskał w modelu subskrypcji od firmy Heidelberg.

Ze względów na wyjątkową sytuację i ograniczenia, jakie niesie ze sobą pandemia Covid-19, uroczystość miała charakter kameralny i była transmitowana na żywo. Oprócz kierownictwa Karl Knauer i osób odpowiedzialnych za realizację projektu ze strony inwestora, wzięli w niej udział także przedstawiciele firmy Heidelberg Polska.

Po raz pierwszy w Polsce obie firmy podzieliły się wspólnymi doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania modelu subskrypcyjnego w praktyce. 

Zgodnie z zapisami umowy Karl Kanuer otrzymał w pakiecie subskrypcyjnym wszystko to co jest potrzebne do zagwarantowania odpowiedniej wydajności i zwiększenia możliwości produkcyjnych w druku offsetowym w formacie arkusza 106 x 75 cm. Na pakiet subskrypcyjny składa się: dostarczenie maszyny Speedmaster, zapewnienie ciągłości dostaw materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, usług serwisowych, odpowiedniej integracji na poziomie informatycznym z systemem produkcyjnym Karl Knauer oraz stałe monitorowanie wydajności.

Uroczystość podzielona była na dwie części. Cześć oficjalna odbyła się na hali produkcyjnej w ograniczonym składzie ze względu na obecną sytuację epidemiczną.

Karolina Matysiak - Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Karl Knauer mówiła „Spotykamy się w formule innej niż dotychczas, w okrojonym składzie, bez Zarządu i przedstawicieli spółki matki, z przedstawicielami współpracowników zamiast z całą załogą. To zdecydowanie nie w naszym stylu, ale zmusiły nas do tego okoliczności zewnętrzne - musimy myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie. Mimo ograniczeń związanych z pandemią jesteśmy tutaj, aby świętować! To, że możemy tutaj dzisiaj świętować, to efekt wysiłku wielu osób. Przede wszystkim Was wszystkich drodzy Współpracownicy, gdyż to nasza wspólna praca w ostatnich latach umożliwiła zrealizowanie tej inwestycji, tego naszego marzenia o najnowszej technologii druku i najbardziej zaawansowanej procesowo maszynie w Karl Knauer Poland”.

W swoim przemówieniu podziękowała również Zarządowi i Kierownictwu spółki matki Karl Knauer KG za zaufanie i wsparcie. Szczególne podziękowania skierowała do zespołu projektowego, w tym do Mariusza Zaborowskiego - Dyrektora Produkcji, Pawła Spychały - Kierownika Projektu, Michała Milera, Artura Jądrzyka, Alicji Nowak, Teresy Wawrzyniak, którzy koordynowali działania i zadbali o to, iż mimo niesprzyjających warunków spowodowanych przez pandemię, firma Karl Knauer mogła świętować sukces.

Następnie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i głos zabrał Krzysztof Pindral - Prezes Heidelberg Polska, który przybliżył koncepcję subskrypcji.

Po części oficjalnej, zaproszeni goście wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której obie firmy pochwaliły się dotychczasowymi doświadczeniami. Padło bardzo dużo pytań i jeszcze więcej interesujących odpowiedzi. Równocześnie odbywał się ostatni Online Webinar z cyklu „Akademia Heidelberga“, w którym udział wzięła Karolina Matysiak, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Karl Knauer oraz Łukasz Żarnecki, Dyrektor sprzedaży bezpośredniej Heidelberg Polska.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przebiegiem wydarzenia, zapraszamy do obejrzenia relacji na portalu facebook firmy Karl Knauer Poland.


powrót do listy